Matričná komisia
SF-MK-2017/2018-0005
Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer) zo zahraničia podľa sadzobníka poplatkov Registračného a prestupového poriadku SFZ, príloha č. 2 - Poplatky, ods. 3. Hráči: Anton Brunovský Alex Viana Da Silveira Junior Ary Alves Neto
Rozhodnutie: SF-MK-2017/2018-0005
Klub: Mimel Lučenec
Dátum zaevidovania: 30.11.2017 23:57
Dátum vyriešenia: 30.11.2017 23:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
120 EUR 30.11.2017 23:58