Matričná komisia
SF-MK-2017/2018-0004
Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer) zo zahraničia podľa sadzobníka poplatkov Registračného a prestupového poriadku SFZ, príloha č. 2 - Poplatky, ods. 3. Hráči: Tawanda Tapiwa Muchaya Patrick Kingambo Kojo Matić
Rozhodnutie: SF-MK-2017/2018-0004
Klub: MFK Ivekol Nové Zámky
Dátum zaevidovania: 30.11.2017 23:56
Dátum vyriešenia: 30.11.2017 23:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
120 EUR 30.11.2017 23:56