Ekonomická komisia
SF-EK-2017/2018-0003
Výzva - MZF
Výzva na úhradu mesačnej zbernej faktúry splatnej dňa 11.10.2017.
Rozhodnutie: SF-EK-2017/2018-0003
Klub: FC Bíli Andeli-futsal
Dátum zaevidovania: 16.10.2017 12:27
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 12:49
Stav: Vyriešené
POKUTY