Ekonomická komisia
SF-EK-2017/2018-0002
Výzva - MZF
Výzva na úhradu mesačnej zbernej faktúry splatnej dňa 11.10.2017.
Rozhodnutie: SF-EK-2017/2018-0002
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 16.10.2017 12:25
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 12:50
Stav: Vyriešené
POKUTY