Komisia mládeže
SF-KM-2017/2018-0001
Čiastkové náklady na 1. kolo FEJ U-18
Na základe nedostavenia sa na 1. kolo FEJ U-18 konaného 30.11.2017 v Žiline, klub ŠK Slovan Bratislava zároveň neoznámil nedostavenie sa na stretnutie riadiacemu zväzu a zároveň nereagoval na výzvu v US SFZ č. 23 zo dňa 02.12.2017, komisia mládeže pristúpila ku kontumácii neodohraných stretnutí a zároveň vyčíslila sumu preukázateľných nákladov SF s organizovaním MFS. RS 2017/2018 FEJ U-18 A/4/h
Rozhodnutie: SF-KM-2017/2018-0001
Klub: ŠK SLOVAN Bratislava futsal
Dátum zaevidovania: 07.12.2017 10:00
Dátum vyriešenia: 07.12.2017 10:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
80 EUR 07.12.2017 10:01