Disciplinárna komisia
SF-DK-2018/2019-0001
namietka
námietka bolo vyhodnotená ako čiastočne opoctatnená
Rozhodnutie: SF-DK-2018/2019-0001
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 25.09.2018 09:21
Dátum vyriešenia: 25.09.2018 09:21
Stav: Vyriešené