Športovo-technická komisia
SF-STK-2019/2020-0009
štartovné
Refakturácia zábezpeky 18/19
Rozhodnutie: SF-STK-2019/2020-0009
Klub: MIBA Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 23.07.2019 10:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Refakturácia zábezpeky 18/19 -500 EUR 23.07.2019 10:28