Športovo-technická komisia
SF-STK-2018/2019-0045
Faktúra december
Nezaplatenie faktúry v termíne splatnosti december. Podľa RS C/3/a
Rozhodnutie: SF-STK-2018/2019-0045
Klub: FC Spartak Trnava - futsal
Dátum zaevidovania: 29.01.2019 15:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nezaplatenie faktúry v termíne splatnosti december. Podľa RS C/3/a 20 EUR 29.01.2019 15:27