Rozhodnutia
SF-STK-2019/2020-0023nedodržanie UHČ
SF-STK-2019/2020-0022Nefunkčná tlačiareň
SF-STK-2019/2020-0021Zmena názvu klubu
SF-STK-2019/2020-0020Zmena názvu klubu
SF-STK-2019/2020-0019Neuhradená zberná faktúra
SF-STK-2019/2020-0018Zahraničný hráči
SF-STK-2019/2020-0017Zahraničný hráči
SF-STK-2019/2020-0016Nahlásenie nelicencovaného trénera
SF-STK-2019/2020-0015Nahlásenie nelicencovaného trénera
SF-STK-2019/2020-0014Video 2.kolo termín
SF-STK-2019/2020-0012Poplatok za preloženie stretnutia