Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SF-STK-2018/2019-0050Náhrada śkody
SF-STK-2018/2019-0049Preloženie stretnutia
SF-STK-2018/2019-0047faktúra september
SF-STK-2018/2019-0046faktúra august
SF-STK-2018/2019-0045Faktúra december
SF-STK-2018/2019-0044faktúra október
SF-STK-2018/2019-0043Faktúra september
SF-STK-2018/2019-0042Delegované osoby 12k
SF-STK-2018/2019-0038Zdravotná služba
SF-STK-2018/2019-0037Nedostatočná US
SF-STK-2018/2019-0036Nedostatočná US
SF-STK-2018/2019-0034Zmena termínu
SF-STK-2018/2019-0033Doúčtovanie R 6.kolo
SF-STK-2018/2019-0032Doplatok R a DZ 6K
SF-STK-2018/2019-0028Preloženie stretnutia
SF-STK-2018/2019-0005Zmena názvu klubu
SF-STK-2018/2019-0004žiadosť o odklad stretnutia
SF-STK-2018/2019-0003Odklad stretnutia 2.kolo
SF-STK-2018/2019-0001Neuhradenie zábezpeky v zmysle RS 2018/2019