Komisia rozhodcov
SF-KR-2018/2019-0165
ČK
Na základe výsledkov hlasovania KpRS je Vaša namietka na udelenie ČK hráčovi Obermanovi opodstatnená. Výsledok šetrenia bol odstúpený DK SFZ, ktorý následne upustil od potrestania hráča. S pozdravom Budáč.
Rozhodnutie: SF-KR-2018/2019-0165
Klub: Mimel Lučenec
Dátum zaevidovania: 04.04.2019 12:14
Dátum vyriešenia: 04.04.2019 12:14
Stav: Vyriešené