Komisia rozhodcov
SF-KR-2017/2018-0013
Stanovisko
Podrobné písomné stanovisko bolo klubu zaslané mailom. Sťažnosť vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená.
Rozhodnutie: SF-KR-2017/2018-0013
Klub: MŠK Žilina FUTSAL
Dátum zaevidovania: 19.04.2018 09:15
Dátum vyriešenia: 19.04.2018 09:18
Stav: Vyriešené