Komisia rozhodcov
SF-KR-2017/2018-0012
Podanie klubu (námietka/sťažnosť)
Komisia pre riešenie sťažností sa zaoberala podaním a podrobné písomné stanovisko Vám bolo poslané mailom. Sťažnosť vyhodnotila ako - neopodstatnenú
Rozhodnutie: SF-KR-2017/2018-0012
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 14.03.2018 10:09
Dátum vyriešenia: 14.03.2018 10:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 14.03.2018 10:10