Komisia rozhodcov
SF-KR-2017/2018-0011
Sťažnosť
Komisia pre riešenie sťažností sa zaoberala podaním a podrobné písomné stanovisko Vám bolo poslané mailom. Sťažnosť vyhodnotila ako - neopodstatnenú
Rozhodnutie: SF-KR-2017/2018-0011
Klub: Lion car MIBA Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 06:59
Dátum vyriešenia: 10.10.2017 07:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 10.10.2017 07:00