Komisia rozhodcov
Členovia
Lukáš Peško
Mário Belavý
Ľudovít Hrmo
Tajomníci