Komisia rozhodcov
Členovia
Lukáš Peško
Mário Belavý
Ľudovít Hrmo
Tajomníci
Rozhodnutia
SF-KR-2018/2019-0089doplatok Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0088Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0087Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0086Delegované osoby 11k
SF-KR-2018/2019-0085Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0084Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0083Delegované osoby 11k
SF-KR-2018/2019-0082Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0081Delegované osoby 11k
SF-KR-2018/2019-0080Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0079Delegované osoby 11k
SF-KR-2018/2019-0078Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0077Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0076Delegované osoby 11k
SF-KR-2018/2019-0075Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0074Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0073Delegované osoby 11 k
SF-KR-2018/2019-0072Delegované osoby 10k
SF-KR-2018/2019-0071Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0070Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0069Delegované osoby 11 k
SF-KR-2018/2019-0068Delegované osoby 10k
SF-KR-2018/2019-0067Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0066Delegované osoby 12k
SF-KR-2018/2019-0065Delegované osoby10k
SF-KR-2018/2019-0064Delegované osoby 13k
SF-KR-2018/2019-0063Delegované osoby 11k
SF-KR-2018/2019-0062Delegované osoby 10k
SF-KR-2018/2019-0061Delegované osoby 10K
SF-KR-2018/2019-0060Delegované osoby 10K
SF-KR-2018/2019-0059Delegované osoby 10K
SF-KR-2018/2019-0058Delegované osoby 10K
SF-KR-2018/2019-0057Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0056Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0055Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0054Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0053Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0052Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0051Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0050Delegované osoby 9K
SF-KR-2018/2019-0049Delegované osoby 2K
SF-KR-2018/2019-0048Delegované osoby 2K
SF-KR-2018/2019-0047Delegované osoby 4K
SF-KR-2018/2019-0046Delegované osoby 4K
SF-KR-2018/2019-0045Delegované osoby 8K
SF-KR-2018/2019-0044Delegované osoby 8K
SF-KR-2018/2019-0043Delegované osoby 8K
SF-KR-2018/2019-0042Delegované osoby 8K
SF-KR-2018/2019-0041Delegované osoby 8K
SF-KR-2018/2019-0040Delegované osoby 8K