Live center
28.09.2018 19:00   o 4d2h29m1s
28.09.2018 20:00   o 4d3h29m1s
29.09.2018 20:00   o 5d3h29m1s
29.09.2018 20:30   o 5d3h59m1s
05.10.2018 19:30   o 11d2h59m1s
05.10.2018 20:00   o 11d3h29m1s
06.10.2018 18:30   o 12d1h59m1s
06.10.2018 20:00   o 12d3h29m1s
12.10.2018 19:00   o 18d2h29m1s
12.10.2018 20:00   o 18d3h29m1s
12.10.2018 20:00   o 18d3h29m1s
13.10.2018 20:00   o 19d3h29m1s
13.10.2018 20:30   o 19d3h59m1s
19.10.2018 19:30   o 25d2h59m1s
19.10.2018 19:30   o 25d2h59m1s
19.10.2018 20:00   o 25d3h29m1s
20.10.2018 20:00   o 26d3h29m1s
28.09.2018 19:00   o 4d2h29m1s
28.09.2018 20:00   o 4d3h29m1s
29.09.2018 20:00   o 5d3h29m1s
29.09.2018 20:30   o 5d3h59m1s
05.10.2018 19:30   o 11d2h59m1s
05.10.2018 20:00   o 11d3h29m1s
06.10.2018 18:30   o 12d1h59m1s
06.10.2018 20:00   o 12d3h29m1s
12.10.2018 19:00   o 18d2h29m1s
12.10.2018 20:00   o 18d3h29m1s
12.10.2018 20:00   o 18d3h29m1s
13.10.2018 20:00   o 19d3h29m1s
13.10.2018 20:30   o 19d3h59m1s
19.10.2018 19:30   o 25d2h59m1s
19.10.2018 19:30   o 25d2h59m1s
19.10.2018 20:00   o 25d3h29m1s
20.10.2018 20:00   o 26d3h29m1s
Súťaže
VARTA FUTSAL LIGA (Muži)
VARTA FUTSAL LIGA, 2. kolo
14.09.2018 19:30
: 2
14.09.2018 19:30    Ukončený

14.09.2018 20:00
: 0
14.09.2018 20:00    
0
14.09.2018 20:10    Ukončený
Do zápasu ostáva
1mes2d2h59m1s
26.10.2018 19:30
26.10.2018 19:30   o 1mes2d2h59m1s
Do zápasu ostáva
1mes3d3h29m1s
27.10.2018 20:00
27.10.2018 20:00   o 1mes3d3h29m1s
Komisie
SF-STK-2018/2019-0001Neuhradenie zábezpeky v zmysle RS 2018/2019
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy