Rozhodnutia
SF-MK-2017/2018-0006Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
SF-MK-2017/2018-0005Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
SF-MK-2017/2018-0004Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
SF-MK-2017/2018-0003Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
SF-MK-2017/2018-0002Poplatok za zmenu klubovej príslušnosti (transfer)
SF-MK-2017/2018-0001Zmena názvu klubu po nadobudnutí účinnosti RS