Športovo-technická komisia
SF-STK-2016/2017-0002
Zmena poradia
Exekutíva súhlasí so zmenou poradia stretnutí.
Rozhodnutie: SF-STK-2016/2017-0002
Klub: MIBA Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 29.09.2016 23:03
Dátum vyriešenia: 29.09.2016 23:04
Stav: Vyriešené