Športovo-technická komisia
Členovia
Michal Chudý
Marián Gál
Miroslav Ježík
Tajomníci
Rozhodnutia
SF-STK-2016/2017-0002Zmena poradia
SF-STK-2016/2017-0001Zmena termínu